Fragile (antologie de versuri) de Maria Șleahtițchi

Fragile (antologie de versuri) de Maria Șleahtițchi

Joi, 31 martie crt., la ora 18.15, la Librăria din Centru (bdul Ștefan cel Mare nr.126) din Chișinău, va avea loc lansarea antologiei Fragile de Maria Șleahtițchi, apărută la Editura Cartier în colecția Cartier popular, coordonată de Gheorghe Erizanu.

Alături de autor vor participa:

Acad. Mihai Cimpoi, istoric literar

Violina Galaicu, critic de artă

Lucia Țurcanu, critic literar

Silvia Luca, actriță

Moderator: Em.Galaicu-Păun, scriitor, redactor-șef al Editurii Cartier

Preț copertă: 65 lei. Preț promoțional în ziua lansării: 46 lei.

Sesiune de autografe.

Volumul va apărea și în format ebook pe www.iBooks.com  și www.barnesandnoble.com  sau www.cartier.md

,,«Fugile» poetei de la o opoziție la alta (trecut – prezent, luciditate – afecțiune, nostalgie – revoltă, însingurare – fericire etc.) se petrec într-un spațiu al feminității unde sinceritatea, fervoarea și sensibilitatea alcătuiesc un «aliaj» inoxidabil. În linii mari, poezia Mariei Șleahtițchi, poetă de prim-plan în literatura română contemporană, se împlinește în orizontul modernei «cuceriri a afectului prin intelect»”. (Mircea Bârsilă)

„Maria Șleahtiţchi îşi reclădește fiinţa, din „lutul opac” şi poemul său de luni citind „în pat romanul lui crăciun/ acte originale copii legalizate”, căutând relansatori textuali la Virginia Woolf, John Barth şi Ezra Pound, nu pentru a fixa referinţe ale unui cod cultural, ci, mai degrabă, pentru o nouă poetică: Maria Șleahtiţchi pare să fi participat, de la Chișinău, la întâlnirile Cenaclului de Luni din Bucureștii de altădată, alături de Traian T. Coșovei, Florin Iaru, Ion Stratan, Mircea Cărtărescu, Al. Mușina, împrumutându-şi unul altuia cuvinte, pentru a da corporalitate celui ce nu are corp şi fiinţă, poemului nescris: aici se pătureşte aerul odihnei şi se face culcuş tăcerii…” (Ioan Holban)

MARIA ȘLEAHTIȚCHI (17 ianuarie 1960, s. Ștefănești, Florești, RSSM), scriitoare română. După absolvirea şcolii medii din satul natal, a urmat Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (promoţia 1981), apoi doctoratul în literatura română la Institutul de Limbă ?i Literatură al AŞM, cu o teză despre proza pentru copii; doctor în filologie din 1991. Timp de trei ani (1981-1984) a fost profesoară de limba şi literatura română la Şcoala nr.1 din oraşul Bălţi, după care este angajată la actuala Universitate de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1984-2012), unde a trecut treptele profesionale de la asistent la conferenţiar universitar şi a fost rând pe rând şefă de secţie, şefă de catedră, decan al Facultăţii de Filologie, prorector pentru Știinţă. În 2012-2015 a fost directorul Departamentului Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova. În prezent este secretarul ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM. A fondat împreună cu Nicolae Leahu şi Mircea V. Ciobanu revista literară „Semn” (1995). A fost redactor-şef al revistei „Noua Revistă Filologică”. Debut în poezie cu o săptămână de poeme nescrise (1998); alte volume: oleandrii mă strigă roz (2010), acum (2013), iubirea noastră e o doamnă frumoasă (2015). Debut în critica literară cu Jocurile alterităţii (2002); alte volume: Istoria critică a literaturii române din Basarabia: pe genuri (2004, în colaborare), Cerc deschis. Literatura română din Basarabia în postcomunism (2007), Romanul generaţiei ‘80 (2014). Coautoare a eseului dramatic Cvartet pentru o voce ?i toate cuvintele (2001). Textele ei au fost incluse în diverse antologii apărute în limba română şi în limbi străine.

Fragile (antologie de versuri) de Maria Șleahtițchi. (Colecția Cartier popular). Broșată, 144 pag. Preț: 15 RON/65 MDL

În aceeași colecție au mai apărut:

Plecarea lui Tolstoi de Ion Druță

Pactizând cu diavolul de Aureliu Busuioc

Și a fost noapte… de Aureliu Busuioc

Unchiul din Paris de Aureliu Busuioc

Lătrând la lună de Aureliu Busuioc

Hronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc

În curând:

Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu

După 20 de ani de Alexandre Dumas

Șoapte de nuc de Ion Druță

Horodiște de Ion Druță

Daruri de Ion Druță

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*